Kan ett dagligt fibertillskott motverka depression?

Enligt en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Menopause minskar ett dagligt intag av kostfibrer risken för depression, särskilt hos kvinnor före övergångsåldern. Avsikten med denna färska studie var att undersöka korrelationen mellan kostfibrer och depression särskilt i övergångsåldern. Sammanlagt 5 800 kvinnor i olika åldrar deltog i studien, och resultaten var entydiga. Ett rikligt […]

Sömnapné kan öka risken för allvarlig coronavirussjukdom

Under senaste vår, då första vågen av coronapandemin slog till, utförde Åbo universitet tillsammans med Åbo universitetscentralsjukhus en studie som för första gången visade på ett samband mellan sömnapné och svårbehandlad coronavirusinfektion. I en forskning publicerad i tidskriften Sleep Medicine and Disorders International Journal gick man igenom sjukhusregisterdata gällande patienter som tagits in på Åbo […]

Rekordtidig start på pollensäsongen

Den ovanligt milda vintern har fått hassel och al att börja blomma i Södra Finland redan nu. Pollenhalterna är ännu små, men de kan orsaka symtom hos allergiker som vistas i vissa regioner och nära de blommande växterna. Soliga och varma vårdagar får ofta pollenmängderna att explodera, medan däremot regn och minusgrader minskar blomningens intensitet. […]