Hundar känner lukten av stress

Hundarnas känsliga luktsinne har redan i åratal utnyttjats på många olika vis.

Nu har man eventuellt funnit ytterligare ett sätt att utnyttja denna egenskap hos människans bästa vän. Man har nämligen observerat att hundar kan lukta sig till de ämnesomsättningsprodukter som stress orsakar. Eftersom vi vet att långvarig stress på många olika vis är skadligt för hälsan, kan hundarnas förmåga att känna lukten av stress hjälpa oss att i god tid observera kronisk stress som tär på hälsa och välmående.

Den första studien i ämnet utfördes vid Queen´s University i Belfast på Nordirland i september ifjol, och resultaten publicerades i Plot One.

Källor: Plot One 28.9.2022, Helsingin Sanomat 6.10.2022