Kan ett dagligt fibertillskott motverka depression?

Enligt en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Menopause minskar ett dagligt intag av kostfibrer risken för depression, särskilt hos kvinnor före övergångsåldern.

Avsikten med denna färska studie var att undersöka korrelationen mellan kostfibrer och depression särskilt i övergångsåldern. Sammanlagt 5 800 kvinnor i olika åldrar deltog i studien, och resultaten var entydiga. Ett rikligt dagligt intag av kostfibrer minskade risken att insjukna i depression särskilt hos kvinnor före övergångsåldern. Ett fibertillskott efter klimakteriet gav, enligt denna studie, inte någon nämnvärd nytta.
Forskarna tror att orsaken bakom dessa resultat är den effekt man redan tidigare känt till att östrogen har på tarmflorans sammansättning. Östrogen gör att kvinnor i fertil ålder har en annorlunda tarmflora än de kvinnor som redan passerat klimakteriet.

Å andra sidan antar forskarna att den minskade risk för depression som fibertillskott ger hos kvinnor före klimakte­riet kan förklaras med teorin om en koppling mellan hjärna och tarm, d.v.s. att tarmflorans sammansättning är av betydelse för signalsubstanserna i nervsystemet. Då det gäller fibrer, känner man till att dessa ger en mångsidigare och rikare tarmflora.

Forskningsresultatet är av betydelse eftersom depression är något som drab­bar allt fler människor runt om i världen. Enligt God medicinsk praxis lider 5–7 % av alla finländare av någon grad av dep­ression varje år.

Källa: Menopause 5.1.2021